Mua Nhẫn cưới đẹp - Khuyến mãi ngập tràn - Trao ngàn yêu thương
Nhẫn cưới vàng màu - NCD 3000

Nhẫn cưới vàng màu - NCD 3000

Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới - Vàng tây
Loại đá: Đá công nghiệp USA
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 1.55 Chỉ
Đơn giá 5,542,850 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 1.58 Chỉ
Đơn giá 6,140,800 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 1.6 Chỉ
Đơn giá 6,656,000 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.7 Chỉ
Đơn giá 8,079,500 VND / Đôi
 
Nhẫn cưới đẹp NC 800

Nhẫn cưới đẹp NC 800

Đơn giá: 4,308,750 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 801

Nhẫn cưới đẹp NC 801

Đơn giá: 4,550,040 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 802

Nhẫn cưới đẹp NC 802

Đơn giá: 4,515,570 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 803

Nhẫn cưới đẹp NC 803

Đơn giá: 4,308,750 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 804

Nhẫn cưới đẹp NC 804

Đơn giá: 4,929,210 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 805

Nhẫn cưới đẹp NC 805

Đơn giá: 4,791,330 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 806

Nhẫn cưới đẹp NC 806

Đơn giá: 4,550,040 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 807

Nhẫn cưới đẹp NC 807

Đơn giá: 4,481,100 VND
Nhẫn cưới đẹp NC 808

Nhẫn cưới đẹp NC 808

Đơn giá: 4,618,980 VND