Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn Kim cương NKC-2503

Nhẫn Kim cương NKC-2503

Kiểu sản phẩm: Nhẫn kim cương vàng
Loại đá: Kim cương
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 1.45 Chỉ
Đơn giá 8,604,650 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 1.47 Chỉ
Đơn giá 9,127,220 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 1.49 Chỉ
Đơn giá 9,867,770 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.5 Chỉ
Đơn giá 10,850,000 VND / Đôi
 
Nhẫn Kim cương NKC-2501

Nhẫn Kim cương NKC-2501

Đơn giá: 6,167,080 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2502

Nhẫn Kim cương NKC-2502

Đơn giá: 8,442,100 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2504

Nhẫn Kim cương NKC-2504

Đơn giá: 6,704,650 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2505

Nhẫn Kim cương NKC-2505

Đơn giá: 6,031,250 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2506

Nhẫn Kim cương NKC-2506

Đơn giá: 6,133,760 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2507

Nhẫn Kim cương NKC-2507

Đơn giá: 10,927,200 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2508

Nhẫn Kim cương NKC-2508

Đơn giá: 8,757,160 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2509

Nhẫn Kim cương NKC-2509

Đơn giá: 6,838,820 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2510

Nhẫn Kim cương NKC-2510

Đơn giá: 6,600,480 VND