Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn Kim cương NKC-2503

Nhẫn Kim cương NKC-2503

Kiểu sản phẩm: Nhẫn kim cương vàng
Loại đá: Kim cương
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 1.45 Chỉ
Đơn giá 8,638,000 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 1.47 Chỉ
Đơn giá 9,165,440 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 1.49 Chỉ
Đơn giá 9,867,770 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.5 Chỉ
Đơn giá 10,850,000 VND / Đôi
 
Nhẫn Kim cương NKC-2501

Nhẫn Kim cương NKC-2501

Đơn giá: 6,195,600 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2502

Nhẫn Kim cương NKC-2502

Đơn giá: 8,472,000 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2504

Nhẫn Kim cương NKC-2504

Đơn giá: 6,738,000 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2505

Nhẫn Kim cương NKC-2505

Đơn giá: 6,060,000 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2506

Nhẫn Kim cương NKC-2506

Đơn giá: 6,163,200 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2507

Nhẫn Kim cương NKC-2507

Đơn giá: 10,964,000 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2508

Nhẫn Kim cương NKC-2508

Đơn giá: 8,791,200 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2509

Nhẫn Kim cương NKC-2509

Đơn giá: 6,872,400 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2510

Nhẫn Kim cương NKC-2510

Đơn giá: 6,633,600 VND