Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn Kim cương NKC-2507

Nhẫn Kim cương NKC-2507

Kiểu sản phẩm: Nhẫn kim cương vàng
Loại đá: Kim cương
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 1.6 Chỉ
Đơn giá 10,975,200 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 1.63 Chỉ
Đơn giá 11,588,800 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 1.65 Chỉ
Đơn giá 12,345,450 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.7 Chỉ
Đơn giá 13,620,000 VND / Đôi
 
Nhẫn Kim cương NKC-2501

Nhẫn Kim cương NKC-2501

Đơn giá: 6,204,280 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2502

Nhẫn Kim cương NKC-2502

Đơn giá: 8,481,100 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2503

Nhẫn Kim cương NKC-2503

Đơn giá: 8,648,150 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2504

Nhẫn Kim cương NKC-2504

Đơn giá: 6,748,150 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2505

Nhẫn Kim cương NKC-2505

Đơn giá: 6,068,750 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2506

Nhẫn Kim cương NKC-2506

Đơn giá: 6,172,160 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2508

Nhẫn Kim cương NKC-2508

Đơn giá: 8,801,560 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2509

Nhẫn Kim cương NKC-2509

Đơn giá: 6,882,620 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2510

Nhẫn Kim cương NKC-2510

Đơn giá: 6,643,680 VND