Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn Kim cương NKC-2510

Nhẫn Kim cương NKC-2510

Kiểu sản phẩm: Nhẫn kim cương vàng
Loại đá: Kim cương
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 1.44 Chỉ
Đơn giá 6,610,560 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 1.47 Chỉ
Đơn giá 7,168,980 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 1.5 Chỉ
Đơn giá 7,939,500 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.52 Chỉ
Đơn giá 8,976,000 VND / Đôi
 
Nhẫn Kim cương NKC-2501

Nhẫn Kim cương NKC-2501

Đơn giá: 6,175,760 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2502

Nhẫn Kim cương NKC-2502

Đơn giá: 8,451,200 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2503

Nhẫn Kim cương NKC-2503

Đơn giá: 8,614,800 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2504

Nhẫn Kim cương NKC-2504

Đơn giá: 6,714,800 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2505

Nhẫn Kim cương NKC-2505

Đơn giá: 6,040,000 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2506

Nhẫn Kim cương NKC-2506

Đơn giá: 6,142,720 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2507

Nhẫn Kim cương NKC-2507

Đơn giá: 10,938,400 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2508

Nhẫn Kim cương NKC-2508

Đơn giá: 8,767,520 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2509

Nhẫn Kim cương NKC-2509

Đơn giá: 6,849,040 VND