Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn Kim cương NKC-2510

Nhẫn Kim cương NKC-2510

Kiểu sản phẩm: Nhẫn kim cương vàng
Loại đá: Kim cương
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 1.44 Chỉ
Đơn giá 6,658,080 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 1.47 Chỉ
Đơn giá 7,223,370 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 1.5 Chỉ
Đơn giá 7,939,500 VND / Đôi
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.52 Chỉ
Đơn giá 8,976,000 VND / Đôi
 
Nhẫn Kim cương NKC-2501

Nhẫn Kim cương NKC-2501

Đơn giá: 6,216,680 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2502

Nhẫn Kim cương NKC-2502

Đơn giá: 8,494,100 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2503

Nhẫn Kim cương NKC-2503

Đơn giá: 8,662,650 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2504

Nhẫn Kim cương NKC-2504

Đơn giá: 6,762,650 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2505

Nhẫn Kim cương NKC-2505

Đơn giá: 6,081,250 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2506

Nhẫn Kim cương NKC-2506

Đơn giá: 6,184,960 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2507

Nhẫn Kim cương NKC-2507

Đơn giá: 10,991,200 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2508

Nhẫn Kim cương NKC-2508

Đơn giá: 8,816,360 VND
Nhẫn Kim cương NKC-2509

Nhẫn Kim cương NKC-2509

Đơn giá: 6,897,220 VND