Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn đính hôn DH 274

Nhẫn đính hôn DH 274

Kiểu sản phẩm: Nhẫn cưới - Đính hôn
Loại đá: Đá công nghiệp USA
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 0.68 Chỉ
Đơn giá 2,343,960 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 0.82 Chỉ
Đơn giá 3,083,200 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 0.98 Chỉ
Đơn giá 3,786,720 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.1 Chỉ
Đơn giá 4,873,000 VND / Chiếc
 
Nhẫn đính hôn DH 220

Nhẫn đính hôn DH 220

Đơn giá: 2,838,660 VND
Nhẫn đính hôn DH 221

Nhẫn đính hôn DH 221

Đơn giá: 3,941,700 VND
Nhẫn đính hôn DH 223

Nhẫn đính hôn DH 223

Đơn giá: 2,700,780 VND
Nhẫn đính hôn DH 224

Nhẫn đính hôn DH 224

Đơn giá: 4,114,050 VND
Nhẫn đính hôn DH 226

Nhẫn đính hôn DH 226

Đơn giá: 3,274,650 VND
Nhẫn đính hôn DH 228

Nhẫn đính hôn DH 228

Đơn giá: 2,907,600 VND