Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn Nữ model N004

Nhẫn Nữ model N004

Kiểu sản phẩm: Nhẫn Nữ - Thời trang
Loại đá:
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 0.7 Chỉ
Đơn giá 2,391,900 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 0.75 Chỉ
Đơn giá 2,794,500 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 0.8 Chỉ
Đơn giá 3,071,200 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 0.9 Chỉ
Đơn giá 3,960,000 VND / Chiếc
 
Nhẫn Nữ model N001

Nhẫn Nữ model N001

Đơn giá: 2,460,240 VND
Nhẫn Nữ model N002

Nhẫn Nữ model N002

Đơn giá: 3,575,300 VND
Nhẫn Nữ model N003

Nhẫn Nữ model N003

Đơn giá: 3,156,960 VND
Nhẫn Nữ model N005

Nhẫn Nữ model N005

Đơn giá: 2,815,260 VND
Nhẫn Nữ model N006

Nhẫn Nữ model N006

Đơn giá: 4,318,740 VND
Nhẫn Nữ model N007

Nhẫn Nữ model N007

Đơn giá: 3,619,510 VND
Nhẫn Nữ model N008

Nhẫn Nữ model N008

Đơn giá: 3,143,640 VND
Nhẫn Nữ model N009

Nhẫn Nữ model N009

Đơn giá: 3,246,150 VND
Nhẫn Nữ model N010

Nhẫn Nữ model N010

Đơn giá: 3,737,850 VND