Mua Nhẫn cưới đẹp - Zing quà tặng yêu thương - Ưu đãi chăm sóc làm đẹp tại T.tâm Siêu thị Nhẫn cưới
Nhẫn Nữ model N009

Nhẫn Nữ model N009

Kiểu sản phẩm: Nhẫn Nữ - Thời trang
Loại đá:
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (10K)
Trọng lượng 0.95 Chỉ
Đơn giá 3,274,650 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (12K)
Trọng lượng 1.05 Chỉ
Đơn giá 3,948,000 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (14K)
Trọng lượng 1.1 Chỉ
Đơn giá 4,222,900 VND / Chiếc
 
Chất liệu: Vàng công nghệ Italy (18K)
Trọng lượng 1.2 Chỉ
Đơn giá 5,280,000 VND / Chiếc
 
Nhẫn Nữ model N001

Nhẫn Nữ model N001

Đơn giá: 2,481,840 VND
Nhẫn Nữ model N002

Nhẫn Nữ model N002

Đơn giá: 3,602,300 VND
Nhẫn Nữ model N003

Nhẫn Nữ model N003

Đơn giá: 3,183,360 VND
Nhẫn Nữ model N004

Nhẫn Nữ model N004

Đơn giá: 2,412,900 VND
Nhẫn Nữ model N005

Nhẫn Nữ model N005

Đơn giá: 2,838,660 VND
Nhẫn Nữ model N006

Nhẫn Nữ model N006

Đơn giá: 4,355,340 VND
Nhẫn Nữ model N007

Nhẫn Nữ model N007

Đơn giá: 3,650,410 VND
Nhẫn Nữ model N008

Nhẫn Nữ model N008

Đơn giá: 3,171,240 VND
Nhẫn Nữ model N010

Nhẫn Nữ model N010

Đơn giá: 3,769,350 VND